ALGEMENE VOORWAARDEN

DE HILFIGER CLUB

1. De Hilfiger Club – Algemene lidmaatschapsregels

1.1 Lidmaatschap van de Hilfiger Club is voorbehouden aan privépersonen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van de deelnemende landen genoemd op nl.tommy.com/the-hilfiger-club (de “Deelnemende Landen”) en enig ander land dat hier met de tijd aan zal worden toegevoegd.

1.2 De Hilfiger Club-kaart is strikt persoonlijk; alleen de persoon die geregistreerd is als kaarthouder kan profiteren van de voordelen die aan de kaart verbonden zijn.

1.3 Om lid te worden van de Hilfiger Club moet het inschrijfformulier volledig worden ingevuld.

1.4 De aanmelding kan worden ingevuld en ingediend na aankoop in een geselecteerde Tommy Hilfiger-winkel in de Deelnemende Landen of — in geselecteerde landen — na een online aankoop op www.tommy.com . Ga naar nl.tommy.com/the-hilfiger-club voor een overzicht van de deelnemende winkels.

1.5 Tommy Hilfiger behoudt zich het recht voor om personen die niet voldoen aan de criteria die in deze voorwaarden zijn opgesteld, het lidmaatschap te weigeren.

1.6 Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden geannuleerd.

1.7 Iedereen die lid wil worden van de Hilfiger Club, wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in de winkel, op nl.tommy.com/the-hilfiger-club.

1.8 Deze Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd.

1.9 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van de Hilfiger Club-kaart en moeten Tommy Hilfiger zo snel mogelijk hiervan.

2. Landen waarin de kaart geldig is

De Hilfiger Club-kaart is momenteel geldig in geselecteerde Tommy Hilfiger-winkels in de Deelnemende Landen en in geselecteerde landen op www.tommy.com . Ga naar​​​​​​​ nl.tommy.com/the-hilfiger-club voor een overzicht van alle deelnemende winkels. Kandidaat-leden moeten een bewijs van het verblijf overleggen om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van de Hilfiger Club.

3. Bescherming van persoonsgegevens

3.1 Alle persoonsgegevens die via het lidmaatschap van de Hilfiger Club worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt en uitgewisseld ten behoeve van communicatiedoeleinden en direct mailings van de Hilfiger Club met betrekking tot Tommy Hilfiger-producten en -evenementen. Alle persoonsgegevens die via het registratieproces voor de Hilfiger Club worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van legitieme doeleinden van Tommy Hilfiger Europe B.V.

3.2 Tommy Hilfiger Europe B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden van de Hilfiger Club conform de toepasselijke nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Alle ontvangen gegevens en informatie worden verstuurd en verwerkt door/namens Tommy Hilfiger Europe B.V. in Europa. Desalniettemin kunnen persoonlijke gegevens t.b.v. de gelijke toepassing van lidmaatschapsvoordelen van de Hilfiger Club in Europa en de VS, onder omstandigheden waarbij persoonlijke gegevens worden verwerkt buiten Europa of de VS, namens Tommy Hilfiger Europe B.V. worden verwerkt door PVH Corp., het moederbedrijf van Tommy Hilfiger Europe B.V., dat een dataverwerkingsovereenkomst (inclusief EU Model Clausules) is aangegaan met Tommy Hilfiger Europe B.V. om te voldoen aan de Europese databeschermingseisen.

3.3 Indien leden vragen hebben over de Hilfiger Club, of als ze niet langer direct marketing-berichten van ons willen ontvangen, of als ze hun persoonsgegevens willen bekijken of wijzigen, kunnen ze een bericht sturen naar:

TOMMY HILFIGER EUROPE B.V.
T.a.v.: De Hilfiger Club
Danzigerkade 165
1013 AP Amsterdam
Nederland

3.4 Bezoek voor meer informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid .

4. Voordelen

Lidmaatschap van de Hilfiger Club geeft recht op bepaalde voordelen en aanbiedingen. Leden ontvangen berichten over eventuele toekomstige en/of huidige voordelen en aanbiedingen, tenzij ze hebben aangegeven dat ze dergelijke berichten niet willen ontvangen. Toekomstige en huidige voordelen en aanbiedingen staan ook vermeld op nl.tommy.com/the-hilfiger-club.

5. Overige bepalingen

Tommy Hilfiger behoudt zich het recht voor om lopende voordelen en aanbiedingen op elk gewenst moment in te trekken. De Hilfiger Club-kaart kan nooit worden ingewisseld voor geld, en geeft hier nooit enig recht op.

6. Toepasselijke wetgeving

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze algemene voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de exclusieve rechterlijke bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

(© 2014, Hilfiger Stores B.V.)