Page header&quickjump links

customer-service-FEB_desktop

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN VERKOOP

TOMMY HILFIGER

Door uw bestelling te plaatsen aanvaardt u de onderstaande algemene voorwaarden.

I. ToepasselijkheidII. Gebruiksvoorwaarden websiteIII. VerkoopvoorwaardenIV. Overige

I. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op: 

a) het gebruik van informatie, afbeeldingen, documenten en/of andere diensten in de volgende Europese tommy.com online-winkel van Tommy Hilfiger: at.tommy.com, be.tommy.com, ch.tommy.com, cz.tommy.com, de.tommy.com, dk.tommy.com, ee.tommy.com, es.tommy.com, fi.tommy.com, fr.tommy.com, hr.tommy.com, hu.tommy.com, ie.tommy.com, it.tommy.com, lt.tommy.com, lu.tommy.com, lv.tommy.com, nl.tommy.com, pl.tommy.com, pt.tommy.com, ru.tommy.com, se.tommy.com, si.tommy.com, sk.tommy.com, uk.tommy.com , en de verschillende versies daarvan (de "Website"); en

b) de aanschaf op de Website van producten van het merk Tommy Hilfiger en/of Tommy Jeans.

II. Gebruiksvoorwaarden website

1. GEGEVENSBESCHERMING

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen in overeenstemming met de privacy, beveiligings en cookiebeleid.

2. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

Indien de online-pagina's van Tommy Hilfiger links bevatten naar andere sites op het internet, verklaart Tommy Hilfiger hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de opzet of de content van de pagina's waarnaar die links leiden. Derhalve neemt Tommy Hilfiger uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina's van derden waarnaar die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle content van pagina's waarnaar de links leiden.

3. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Hoewel Tommy Hilfiger haar Website met zorg heeft samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, filmpjes, muziek en/of andere diensten/informatie daarop fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Tommy Hilfiger garandeert niet dat de Website en/of de informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen, of dat de Website en/of de informatie correct, actueel en nauwkeurig is.

Tommy Hilfiger is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website, daaronder begrepen schade als gevolg van malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van die informatie of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tommy Hilfiger.

Voorts is Tommy Hilfiger niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen in samenhang met deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.

4. LINKS NAAR ANDERE SITES

De Website kan links bevatten naar externe internetsites. Tommy Hilfiger is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van internetsites die links bevatten naar deze Website of waarnaar deze Website een link bevat. Ons  privacy, beveiligings en cookiebeleid is niet van toepassing op verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of via die externe sites.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle merknamen, logo's, productnamen en titels die worden gebruikt op de Website, zijn handelsmerken of handelsnamen van Tommy Hilfiger of van derde handelsmerk of handelsnaamhouders. U mag die handelsmerken, logo's of handelsnamen niet gebruiken of verveelvoudigen, aangezien dit inbreuk kan vormen op de rechten van de houder.

Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, teksten, documenten, filmpjes, muziek en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsmede alle softwarecompilaties, achterliggende broncodes, software en alle andere materialen op deze Website berust bij Tommy Hilfiger en/of haar leveranciers en onderaannemers.

U mag delen van de Website uitsluitend elektronisch kopiëren en in hardcopy afdrukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen of om de Website als winkelmedium te gebruiken. U mag geen ander gebruik maken van de informatie en materialen op deze Website, daaronder begrepen verveelvoudiging voor andere dan bovenstaande doeleinden, aanpassing, verspreiding of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wilt gebruiken, hebt u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig.

6. PRIVACY, BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Indien u ongevraagde ideeën en/of materialen, al dan niet bestaande uit tekst, afbeeldingen, geluid, software of informatie ("Materialen"), op deze Website plaatst of per e mail of anderszins aan Tommy Hilfiger toestuurt, hebben wij het recht die Materialen kosteloos maximaal te gebruiken, te kopiëren en/of te exploiteren en zijn wij niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot die Materialen.

III. Verkoopvoorwaarden

GESCHIKTHEID

U kunt bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker of als gast. Om een bestelling te kunnen plaatsen, hebt u een e-mailadres nodig en dient u uw browser zodanig in te stellen dat zowel cookies als pop-ups worden geaccepteerd om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, daaronder begrepen het toevoegen van producten aan uw winkelmandje en het verzenden van uw bestelling.

BESTELLINGEN PLAATSEN

De op de Website aangeboden producten vertegenwoordigen een aanbieding tot koop van producten van Hilfiger Stores B.V. ("Tommy Hilfiger") op basis van de op de Website vermelde gegevens.

Alle aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief BTW. Bestellen en leveren is uitsluitend mogelijk binnen Nederland. Indien Tommy Hilfiger niet in staat is een bestelling uit te voeren, zal Tommy Hilfiger u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. Voor meer informatie over het plaatsen van bestellingen, zie Bestelinformatie.

Indien u een bestelling plaatst, zullen wij u een e mail sturen ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling ("Orderbevestiging"). Dit houdt niet in dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Acceptatie door ons van de bestelling vindt plaats bij verzending van de producten aan u. Wij zullen u een e mail sturen ter bevestiging van verzending van de producten ("Verzendbevestiging").

Producten op de Website zijn in het algemeen uit voorraad leverbaar en verzendklaar. Maten die niet op voorraad zijn, worden gemarkeerd als niet verkrijgbaar. Het kan voorkomen dat wij voorraadproblemen hebben doordat klanten producten op hetzelfde moment bestellen. Als wij een reeds besteld artikel niet kunnen verzenden, kunnen wij dat deel van uw bestelling annuleren of weigeren en krijgt u voor dat deel uw geld terug of wordt dat deel niet in rekening gebracht (hangt af van de betaalwijze die u kiest). Wij doen er alles aan om onze voorraden zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Fouten kunnen incidenteel voorkomen. Onze online-collectie wordt regelmatig aangevuld, zodat het de moeite waard is om regelmatig nog eens bij ons te kijken. Ook kunt u, als de producten die u zoekt uitverkocht zijn, kijken of ze nog verkrijgbaar zijn bij uw Tommy Hilfiger-winkel via onze functie Store Locator.

Indien u per ongeluk een bestelling hebt geplaatst of een bestelling wilt annuleren voordat deze geleverd wordt, dient u onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Tommy Hilfiger op 00800 – 86669445, Maandag tot en met Vrijdag 09.00 – 18.30, Zaterdag 09.30 - 18.00 *Gratis nummer of een e mail te sturen naar Tommy Hilfiger: contact.nl@service.tommy.com. Tommy Hilfiger zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Aangezien Tommy Hilfiger altijd streeft naar snelle levering, is er niet veel tijd om uw bestelling te annuleren.

Wij maken u erop attent dat wij geen wijzigingen (adres, maat, kleur) kunnen aanbrengen of accepteren zodra uw bestelling is geplaatst.

Uitvoering van alle bestellingen op de Website vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te beslissen om wat voor reden dan ook uw bestelling niet te accepteren. Voorts behouden wij ons het recht voor een bestelling te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan u in de volgende situaties (niet limitatief), zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband met de door ons geannuleerde bestelling:

 • Het product is niet beschikbaar
 • Uw factureergegevens zijn niet juist of niet controleerbaar
 • Uw bestelling is gesignaleerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die gevoelig is voor fraude
 • Indien van toepassing, uw bankoverschrijving is niet binnen 5 werkdagen na Orderbevestiging ontvangen
 • Wij konden de bestelling niet afleveren op het door u opgegeven adres
 • Als gevolg van omstandigheden of gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer vallen.

BETALING

Betaalwijze

U kunt de producten betalen per creditcard (MasterCard, Visa, American Express), PayPal, Tommy Hilfiger Gift Card (zie Bijlage 4) of op een andere in uw land geldige wijze. Klik hier voor meer informatie over het betaalproces.

Het maximale bedrag dat u per bestelling kunt besteden, hangt af van de betaalwijze die u kiest, en of u een geregistreerd gebruiker bent of een gast. Klik hier voor meer informatie.

Indien u een actiecode hebt, dient u deze in te voeren op de winkelmand-pagina in het veld 'Actiecode' en vervolgens op 'Toepassen' te klikken. Controleer de vervaldatum van uw actiecode alvorens deze te gebruiken. Wij maken u erop attent dat u niet meer dan één actiecode per aankoop kunt gebruiken. Als u gebruik maakt van actiecodes voor afgeprijsde producten en de totale korting meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke prijs, is het mogelijk dat de actiecode niet geldig is. Elke actiecode is slechts eenmalig geldig, tenzij anders is aangegeven.

Gegevenscontrole
Tijdens het betaalproces kan Tommy Hilfiger kredietcontroles uitvoeren. Op basis van de uitkomst van die controle kan Tommy Hilfiger een bestelling en/of de geselecteerde betaalwijze wijzigen, aanpassen of weigeren. In de meeste gevallen zal Tommy Hilfiger u de mogelijkheid bieden om een andere betaalwijze te kiezen. Ons klantenserviceteam wordt niet op de hoogte gesteld van de uitkomst van kredietcontroles.

Uw totaalbedrag
Het op het kassascherm aangegeven totaalbedrag is inclusief belasting en verzendkosten. Dit bedrag wordt vermeld in de Orderbevestiging. Indien u per creditcard betaalt, verschijnt het totaalbedrag voor uw gehele bestelling op uw bankafschrift.

Prijswijzigingen.
De prijzen van producten zijn als getoond op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen die wij reeds hebben bevestigd in de Orderbevestiging.

LEVERING

De levertijd is als regel 2 tot 4 werkdagen na verzending van de bestelling. Zie onze leveringsinformatie voor meer informatie.

Indien u een aankoop doet boven de in uw land van aflevering geldende drempel, krijgt u gratis "standaardlevering" of de optie van "per expresse" tegen een korting. Zie onze leveringsopties voor meer informatie.

Indien de afgeleverde producten kennelijke materiaal- of fabricagegebreken bevatten, daaronder begrepen schade als gevolg van transport, verzoeken wij u die gebreken onmiddellijk telefonisch of per e mail aan ons te melden. Indien u dit niet doet, heeft dat geen invloed op uw wettelijke rechten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven eigendom van Tommy Hilfiger totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

RETOURZENDING EN ANNULERING

Retourzending van gebrekkige producten
U kunt aan u afgeleverde producten retourneren die gebreken vertonen of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling. Dit kunt u doen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek. Indien uw aanspraak gegrond is, worden de koopsom en de verzendkosten gerestitueerd. Voor praktische informatie over de procedure voor retourzending, zie hieronder of zie onze retourzendingsinformatie.

Het uitoefenen van uw recht van retour (herroepingsrecht)
Alle producten die u op onze Website hebt gekocht, kunt u op eigen risico binnen 60 dagen aan ons retourneren. De termijn van 60 dagen gaat in nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Binnen de termijn van 60 dagen dient u i) de herroeping aan ons te melden volgens onderstaande instructies, en ii) de producten aan ons te retourneren. In geval van retourneringen per post, hebt u de producten tijdig geretourneerd indien u de producten binnen 60 dagen hebt afgegeven bij het postkantoor of de vervoerder.

Indien u de hele bestelling herroept, vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van standaardlevering en indien van toepassing administratieve kosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt. We kunnen echter wachten met terugbetalen tot wij de producten hebben ontvangen of u aantoont dat u de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd: ondergoed en badkleding, cadeaubonnen, parfums en make-up (tenzij deze producten nog in de originele verzegelde verpakking zitten).

Zorg ervoor dat u geen retourzendingen van verschillende bestellingen in één pakket verpakt zodat u uw geld zo snel mogelijk terug kunt krijgen.

Geretourneerde producten moeten zijn geretourneerd in dezelfde staat als waarin ze zijn verzonden - en moeten voorzien zijn van hun oorspronkelijke label. Wij aanvaarden geen producten die zijn gedragen of gewassen. Voor dergelijke producten geven wij geen geld terug. Indien de staat van de producten is verslechterd als gevolg van uitgebreider gebruik, behouden wij ons het recht voor de producten terug te sturen naar de afzender.

Daarnaast maken wij u attent op het bestaan van een wettelijke garantie van conformiteit voor producten op grond van artikel 7:17 BW.

Procedure voor retourzending

Indien u producten wilt retourneren, dient de orderbevestiging en/of elke levering het volgende te bevatten (i) retourinformatie, in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 2, (ii) een link naar een online model retourzendingsformulier, of een afgedrukt model retourzendingsformulier, in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 3 en (iii) een retouretiket. Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen wij u het retourzendingsformulier volledig in te vullen. Het is van belang dat u de reden voor retourzending opgeeft van elk artikel dat u aan ons retourneert. Plak het retouretiket op de doos en zorg ervoor, als u de doos gebruikt die wij aan u hebben gezonden, dat het retouretiket over het oorspronkelijke etiket geplakt is dat is gebruikt om het pakket aan u te verzenden. Uw retourzending wordt afgehandeld door de in uw retourzendingsformulier genoemde vervoerder. Lees onze retourzendingsinformatie zorgvuldig door.

Geen ruil
Tommy Hilfiger beschikt niet over een ruilservice. Natuurlijk kunt u elk product waarover u niet volledig tevreden bent, retourneren tegen restitutie. Als u een ander product, een andere kleur of een andere maat wilt, plaatst u dan een nieuwe bestelling.

Restitutie
Zodra uw geretourneerde producten zijn gecontroleerd en geïnspecteerd bij ons magazijn, ontvangt u per e mail een kennisgeving van restitutie indien die plaatsvindt. Uw koopsom wordt onverwijld teruggestort op dezelfde card of rekening die is gebruikt om de bestelling te plaatsen. Voor meer informatie, zie Bijlage 2. Indien u hebt betaald bij aflevering van de geretourneerde producten, kunnen wij uw restitutie pas verwerken zodra u ons de gegevens van uw bankrekening hebt verstrekt.]

De restitutie wordt gewoonlijk binnen 8 tot 10 werkdagen op uw bankrekening bijgeschreven. Deze termijn hangt uitsluitend af van het beleid van uw cardonderneming. U kunt uw restitutiestatus altijd controleren op uw online-account of door contact op te nemen met uw carduitgever.

Om uw geld volledig terug te kunnen geven, is het van belang dat wij de geretourneerde producten in dezelfde staat ontvangen als waarin u deze hebt ontvangen: de geretourneerde producten moeten compleet, ongedragen en ongewassen zijn, en alle productlabels en kaartjes moeten intact zijn.

ACTIECODES

Actiecodes (kortingscodes) van Tommy Hilfiger zijn beperkt tot één per klant, per bestelling. Actiecodes kunnen niet worden gecombineerd.

IV. Overige

1. CONTACTGEGEVENS

Hilfiger Stores B.V.
Stadhouderskade 6
1054 ES AMSTERDAM
Nederland
Telefoon: 00800 – 86669445* 

Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 18.30

Zaterdag 09.30 - 18.00, *Gratis nummer
E-Mail-Adresse: contact.nl@service.tommy.com

2. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Indien Tommy Hilfiger besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in juni 2014.

3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen die zich mochten voordoen in verband met deze algemene voorwaarden, te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie.

Bijlage 1

PRIVACY, BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Dit privacy , beveiligings en cookiebeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op de verwerking van al uw persoonsgegevens die op de Website worden verzameld door Tommy Hilfiger, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar onderaannemers. In dit Privacybeleid verwijzen "wij", "onze" en "ons" naar Tommy Hilfiger, en verwijst "u" naar de gebruiker van de Website.

Als u onze Website bezoekt, verkrijgen wij persoonsgegevens die u bewust aan ons bekendmaakt. Wij vragen om gegevens indien u aankopen doet, waaronder bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e mailadres, geslacht, creditcardgegevens ("Persoonsgegevens"), wanneer u informatie opvraagt, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of om lid van de Hilfiger Club te worden, om uw online-account aan te maken of wanneer u gebruikmaakt van een andere dienst van de Website. In dat geval gebruiken wij die Persoonsgegevens om een gebruikersprofiel aan te maken. In dit kader kunnen wij de gegevens die u ons online verstrekt, combineren met andere gegevens uit bronnen van Tommy Hilfiger, transacties en berichten die worden verzameld of verwerkt door een concern van Tommy Hilfiger en bevoegde onderaannemers. Ten slotte kunnen wij, als u een openbaar bericht plaatst over Tommy Hilfiger of rechtstreeks met ons communiceert op een sociale media-website, de in die berichten of in uw openbare profiel vervatte gegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van de behandeling van uw eventuele vragen aan de klantenservice en om de publieke opinie over Tommy Hilfiger bij te houden en te beïnvloeden.

De persoons en niet persoonlijke gegevens die wij ontvangen als u de Website bezoekt, worden vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons in dat verband strikt aan de geldende nationale beschermingswetgeving. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan dat u instemt met het privacy , beveiligings en cookiebeleid van de Website, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

1. UW PRIVACY

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ("Persoonsgegevens") verzamelen, verwerken en gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van eventueel tussen u en ons gesloten overeenkomsten (zoals bestellingen voor producten) na te komen, om u informatie te verstrekken die u van ons verlangt, om u actuele product en promotionele informatie te verstrekken, en om u onze Nieuwsbrief te sturen. Tommy Hilfiger is de voor de verwerking van uw Persoonsgegevens verantwoordelijke. Als u ingelogd bent en u formulieren invult of uw gegevens op de Tommy Hilfiger-site bekijkt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (http via SSL, ook wel HTTPS genoemd). De gegevens die u invoert, worden automatisch versleuteld alvorens te worden verzonden. Alle gegevens en informatie die wij ontvangen, worden beschermd, worden geregistreerd in onze centrale databank in Nederland, en zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde medewerkers en onderaannemers. Wij verzamelen niet automatisch Persoonsgegevens, tenzij u ons daarvoor vooraf toestemming verleent. Zo kunnen wij u als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, vragen om uw e mailadres, of kunnen wij als u een artikel uit de online-winkel koopt, vragen om uw naam, postadres en e mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd tegen mogelijk misbruik bewaard, en zullen dus uitsluitend worden gebruikt voor de hiervoor genoemde beperkte doeleinden.

2. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

a) Indien u daarmee hebt ingestemd door het desbetreffende vakje aan te vinken alvorens uw registratie op de Website in te dienen, worden uw Persoonsgegevens door ons verwerkt om u informatie te kunnen sturen over Tommy Hilfiger, om u per e mail informatie te kunnen sturen over de Hilfiger Club, en om u het laatste nieuws te kunnen sturen over acties en producten. Wij houden u graag op de hoogte van onze nieuwste producten, evenementen, speciale aanbiedingen en andere mogelijkheden en ontwikkelingen binnen Tommy Hilfiger. Dit doen we door middel van e-nieuwsbrieven. Daartoe verwerken wij uw naam, e mailadres en een overzicht van de nieuwsbrieven die wij u reeds hebben toegezonden. Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als u informatie van ons wilt ontvangen. Indien u die e mails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor te allen tijde afmelden door contact op te nemen met ons of door gebruik te maken van de afmeldoptie die in elk van ons afkomstig e mailbericht is opgenomen.

b) Uw Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het technisch en functioneel beheer van de Website. Als u onze Website bezoekt, verwerken onze Websitebeheerders technische gegevens die zijn verbonden aan het gebruik van de Website, om ons in staat te stellen de functionaliteiten van de Website aan te bieden. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, bijvoorbeeld door technische problemen op te lossen of de toegankelijkheid van bepaalde delen van de Website te verbeteren. Zodoende zorgen wij ervoor dat u de informatie op de Website snel en eenvoudig kunt (blijven) vinden. Voor dit doel wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Lees meer. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina's van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.

c) Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina's van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.

d) Andere doeleinden omvatten onder meer:

 • managementinformatie en statistische gegevens genereren;
 • als u deelneemt aan onze prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen, die prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen te kunnen organiseren, om de winnaars bekend te kunnen maken en de respons op prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen te kunnen meten;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het lidmaatschap beheren;
 • content die u plaatst, aan u te kunnen toeschrijven;
 • betalingen verwerken;
 • fraude en misbruik voorkomen en stoppen;
 • voor boekhouddoeleinden;
 • het forum beheren;
 • voor toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen voor ons gebouw en terrein;
 • enz.

3. WIE HEEFT INZAGE IN UW GEGEVENS?

Tommy Hilfiger maakt gebruik van derden voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals Website-hosting. Voor zover deze derden inzage hebben in Persoonsgegevens om die verwerkingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, hebben we de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. Alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn, worden uw Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Tommy Hilfiger organiseert incidenteel prijsvragen, acties of kansspellen in samenwerking met derden. In dat geval wordt dat duidelijk op de Website vermeld. Indien u deelneemt aan dergelijke prijsvragen, evenementen of kansspellen worden uw Persoonsgegevens (voor zover noodzakelijk) aan die derden ter beschikking gesteld.

4. DERDEN

Derden kunnen via onze Website informatie ontvangen of verzamelen. In sommige landen maken wij ook gebruik van de diensten van derden voor solvabiliteitscontroles. Klik hier voor het artikel over betaling in onze bestelvoorwaarden voor meer informatie.

Deze derden zijn contractueel gebonden jegens Tommy Hilfiger om de Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met dit privacy , beveiligings en cookiebeleid. Wij houden ons niet bezig met de verkoop van Persoonsgegevens van onze klanten aan derden voor marketingdoeleinden. Het kan echter voorkomen dat wij op de in dit Privacybeleid beschreven wijze informatie uitwisselen met bepaalde derden waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald. Er zijn nog andere beperkte omstandigheden waarin wij Persoonsgegevens uitwisselen. Zo kunnen wij van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van derden om ons te helpen het gebruik van onze Website te analyseren. Zonder uw toestemming is het deze derden niet toegestaan u informatie over producten en diensten van andere ondernemingen te sturen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens uitwisselen met onze dochterondernemingen, onze moedermaatschappijen en aan ons gelieerde ondernemingen, ten behoeve van de marketing van producten en diensten van Tommy Hilfiger, doch uitsluitend indien u daarvoor vooraf toestemming hebt verleend. Bepaalde derden beheren de content van pagina's op de Website. Deze derden delen onze inzet voor de bescherming van uw privacy. Ook kunnen wij in bijzondere gevallen Persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan verzoeken van justitie en overheidsinstanties, ten behoeve van de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de Website en andere overeenkomsten, en ter bescherming van klanten en anderen. Wij kunnen dit doen als wij te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking van deze informatie anderszins noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld om de identiteit te achterhalen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te nemen tegen een persoon die schade toebrengt aan of inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van onze onderneming, een andere gebruiker of iemand anders die daardoor nadeel zou kunnen lijden. Wij kunnen Persoonsgegevens overdragen aan een aan ons gelieerde onderneming of een derde in het kader van een overdracht van bedrijfsmiddelen.

5. LOGBESTANDEN

Net als de meeste websites verzamelen wij automatisch informatie waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald, en slaan we die op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP )adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina's die u doorleiden of die het laatst zijn opgevraagd, besturingssysteem, datum /tijdsstempel en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze informatie, waarmee de identiteit van gebruikers niet kan worden achterhaald, om trends te analyseren, om de site te beheren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde informatie niet aan informatie waarmee de identiteit kan worden achterhaald.

6. SOCIALE PLATFORMS

Wij maken u erop attent dat, indien u voor die optie kiest, uw activiteit op onze Website ook ter beschikking wordt gesteld aan sociale platforms, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest, enz. Indien u ervoor kiest onze Website te delen via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, worden uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in Tommy Hilfiger) ook zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter, afhankelijk van uw accountinstellingen. Op het gebruik van die sociale media-websites zijn uitsluitend de algemene voorwaarden (met inbegrip van het privacybeleid) van de desbetreffende sociale media-website van toepassing. Tommy Hilfiger is niet verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens of het privacybeleid van die sociale media-websites. Derhalve zijn Algemene gebruiks en verkoopvoorwaarden en dit privacy , beveiligings en cookiebeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de Website vindt u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens via deze websites. Derhalve zijn Algemene gebruiks en verkoopvoorwaarden en dit privacy , beveiligings en cookiebeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

8. COOKIES OP DEZE SITE

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die door de Website worden verzonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, zodat wij uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkeert op de Website. Cookies kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van de Website, zoals de pagina's die zijn bezocht, en de duur van de sessie van een gebruiker. Als u gebruikmaakt van de Website verzendt het cookie gegevens naar Tommy Hilfiger. Wij bewaren cookies niet langer dan nodig is. Op onze Website maken wij gebruik van strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionaliteitscookies, advertentiecookies, cookies van de eigenaar van de website, cookies van derden, blijvende cookies en sessiecookies.

Strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen om door de website te navigeren en gebruik te maken van de mogelijkheden van de website, zoals het verkrijgen van toegang tot beveiligde gedeelten van de Website. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u hebt gevraagd, zoals winkelmandjes of e facturering, niet worden geleverd.

Prestatiecookies verzamelen anoniem informatie over de wijze waarop u de Website gebruikt, en de pagina's die u hebt bezocht, bijvoorbeeld de pagina's die u het meest bezoekt, en of u foutmeldingen krijgt van webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee uw identiteit te achterhalen is. Alle informatie die deze cookies verzamelen, zijn totaalgegevens en dus anoniem. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van onze Website te verbeteren.

Functionaliteitscookies onthouden uw selectie en keuzes om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Zo kunt u dankzij de cookies producten in uw winkelmandje plaatsen en de inhoud van uw winkelmandje inzien. Deze cookies maken het mogelijk voor onze Website om keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u woont), te onthouden en om verbeterde, persoonlijkere functies te bieden. Zo kan onze Website herkennen in welke regio u thans gevestigd bent, door deze informatie op te slaan. Ook kan de Website herkennen of de gebruiker zich reeds heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of dat de gebruiker een bepaalde pagina voor het eerst ziet. De informatie die deze cookies verzamelen, zijn totaalgegevens en dus anoniem. Deze cookies kunnen uw browsing-activiteit op andere websites niet bijhouden.

Advertentiecookies verzamelen informatie over uw browsinggedrag om advertenties te kunnen aanbieden die aansluiten op u en uw interesses. Ook worden deze cookies gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken en om de doelmatigheid van de advertentiecampagne te meten. Ze worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de Website-exploitant. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht, en deze informatie wordt uitgewisseld met andere organisaties zoals adverteerders. Targeting of advertentiecookies worden vaak gelinkt aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt geleverd.

Cookies van de eigenaar van de website bieden ons inzicht in wie welke pagina('s) heeft bezocht, om vast te stellen hoe frequent bepaalde pagina's worden bezocht en om vast te stellen welke gedeelten van de site het meest populair zijn, en in het algemeen om toezicht te houden op het gebruik van de Website.

Cookies van derden worden gebruikt voor het analyseren van verkeersbronnen en bezoekersgedrag, alsmede voor het beheren van toegangs en sitemogelijkheden op de Website.

Sessiecookies worden gebruikt om informatie op te slaan over uw pagina-activiteiten, zodat u eenvoudig verder kunt gaan waar u gebleven was op de pagina's van de server. Wanneer u de internetbrowser afsluit, eindigt de sessie en wordt het cookie verwijderd.

Blijvende cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan en u te herkennen bij een volgend bezoek.

Niet strikt noodzakelijke cookies: Wij plaatsen alleen cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor levering van de functionaliteiten van de Website, als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Met die niet strikt noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de Website en onthouden wij uw voorkeuren. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn de bezochte pagina's en de duur van een gebruikerssessie. Met deze cookies proberen we uw gebruikerservaring op onze Website te verbeteren. Als u geen toestemming geeft voor plaatsing van deze cookies, worden deze geblokkeerd.

Klik hier voor een volledige lijst van cookies die op onze Website gebruikt worden.

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd en dat u via de browserinstellingen een zekere controle kunt uitoefenen op de meeste cookies, hoewel dat niet noodzakelijk is. Wij oefenen geen toezicht uit op cookies van derden, behalve van de hulppersonen die de webanalyse-service voor onze eigen site bieden. Indien u cookies wilt uitschakelen, kunt u dat doen door uw browserinstellingen aan te passen. Wij merken op dat u zich in dat geval wellicht niet kunt aanmelden voor of gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Website.

Voor meer informatie met betrekking tot de cookies die worden gebruikt op onze Website, kunt u contact met ons opnemen op service@nl.tommy.com. Voor meer informatie over cookies en het uitschakelen daarvan kunt u contact opnemen met uw helpdeskbeheerder of de ondersteuningslijn van uw webbrowser. Meer informatie over cookies en hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, vindt u op www.allaboutcookies.org.

Tommy Hilfiger maakt alleen gebruik van Google Analytics' cookies als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Als u geen toestemming geeft voor plaatsing van deze cookies, worden deze geblokkeerd. Google Analytics is een web-analysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Website door gebruikers te analyseren. Google maakt gebruik van statistische totaalgegevens om ons inzicht te geven in de wijze waarop u de Website gebruikt. Google mag deze gegevens alleen aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics.

9. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Uw Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de Website onderhoudt passende administratieve, technische en fysieke waarborgen en beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van de Persoonsgegevens die u op deze Website verstrekt, tegen ongewilde, onrechtmatige of onbevoegde vernietiging, teloorgang, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruikmaking en andere onrechtmatige vormen van verwerking. Daartoe maakt Tommy Hilfiger gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, alsmede fysieke beveiliging van de locaties waar de gegevens worden opgeslagen.

10. MINDERJARIGEN DIE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN

Personen jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend persoonsgegevens verstrekken aan Tommy Hilfiger met toestemming van een van hun ouders of verzorgers die dit privacy , beveiligings en cookiebeleid heeft doorgelezen.

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY-, BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Dit privacy , beveiligings en cookiebeleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd: gebruikers van de Website wordt geadviseerd dit beleid regelmatig door te nemen op mogelijke wijzigingen. Dit beleid is laatstelijk gewijzigd in juni 2014.

Dit beleid kan worden opgeslagen of afgedrukt met behulp van de knoppen bovenaan deze pagina.

11. CONTACT - RECHT OP INZAGE EN VERBETERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres, telefoonnummer of e mailadres. Voorts zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van alle persoonlijke informatie, die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e mailadres in ons bestand voor de bijbehorende bezoekersnaam.

Onze contactgegevens luiden: 
Hilfiger Stores B.V.
Stadhouderskade 6
1054 ES Amsterdam
Nederland
Telefoon: 00800 – 86669445* 

Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 18.30

Zaterdag 09.30 - 18.00​​​​​​​,
*(Gratis nummer )

contact.nl@service.tommy.com

Bijlage 2

RETOURZENDINGSINFORMATIE

Alle producten die u op onze Website hebt gekocht, kunt u op eigen risico binnen 60 dagen aan ons retourneren. De termijn van 60 dagen gaat in nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Binnen de termijn van 60 dagen dient u i) de herroeping te melden volgens onderstaande instructies, en ii) de producten aan ons te retourneren. In geval van retourneringen per post, hebt u de producten tijdig geretourneerd indien u de producten binnen 60 dagen hebt afgegeven bij het postkantoor of de vervoerder

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons via dit adres:

Tommy Hilfiger stores

John Hicksstraat 2-4

5928 SJ Venlo NL

 

Telefoon: 00800 – 86669445 *

Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 18.30

Zaterdag 09.30 - 18.00, 

*Gratis nummer

contact.nl@service.tommy.com​​​​​​​

op de hoogte te stellen van uw besluit om uw bestelling in te trekken door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e mail). U kunt hiervoor het aangehechte model retourzendingsformulier (Bijlage 3) gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om uw bestelling binnen de gestelde termijn in te trekken, is het voldoende als u uw bericht met betrekking tot de uitoefening van uw intrekkingsrecht toestuurt voordat de intrekkingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN INTREKKING

Indien u besluit uw bestelling te annuleren, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben aan u vergoeden, inclusief de kosten van standaardlevering en administratie indien van toepassing, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we geïnformeerd zijn over uw beslissing om producten te retourneren. We kunnen echter weigeren tot terugbetaling over te gaan totdat wij de producten ontvangen hebben of totdat u het bewijs van retourzending van de producten heeft getoond, daarbij kijkend naar wat er eerder plaatsvindt om geen onnodige vertraging op te lopen. Wij zullen uw betaling terugstorten op dezelfde wijze als de betaalwijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere wijze van restitutie. In elk geval ontstaan er voor u geen kosten als gevolg van die restitutie. Afleverkosten worden niet gerestitueerd indien u uw bestelling slechts gedeeltelijk intrekt.

U dient de producten onverwijld aan ons te retourneren of ter hand te stellen, en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons hebt laten weten dat u dit contract intrekt. Intrekking vindt plaats binnen de gestelde termijn indien u de producten retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

We nemen de kosten van retournering van de producten voor onze rekening. U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van de behandeling anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Klik hier voor meer informatie over de procedure voor het retourneren van uw bestelling.

Bijlage 3

Retourformulier 


Factuuradres                                                                                              AfleverinsadresKlantennummer:                        Factuumummer:                                 Factuurdatum:                                     

___________________________________________________________________________________________  


Pos.              EAN                                                      Reden                        Artikelen

___________________________________________________________________________________________

Gelieve het nummer in te vullen van de retourreden voor het terug te sturen artikel of artikelen.

Reden van retourzending

(l) Geen reden
(2) Past niet
(3) Ziet er anders uit als op de site
(4) Meerdere maten besteld
(5) Keuze uit meedere artikelen gemaakt
(6) Reclamatie
(7) Kwaliteit
(8) Andere reden:

Om uw artikelen gratis te retourneren volgt u de volgende stappen: 
1 Vul di formulier in en voeg het toe aan het pakket.
2 Plak de meegeleverde adresstikcer op het pakket. Zorg ervoor dat deze het oude etiket bedekt.
3 Ga naar www.post.nl (afhankelijk waar u uw pakket heeft afgegeven) om uw pakket te volgen met behulp van het Track & Trace-nummer op uw afgiftebewijs.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op retoumeren:
AI uw te retouneren artikelen dienen compleet, ongedragen, ongewassen en met alle aangehechte labels in de originele verpakking te zijn. 
Artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling geretourneerd te worden. Houd er rekening mee dat niet alle artikelen geretouneerd mogen worden.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze klantenservice pagina.


Bijlage 4

GIFT CARDBELEID

1. AANSCHAF VAN GIFT CARDS

1.1 Tommy Hilfiger Gift Cards zijn verkrijgbaar bij de Europese online-winkels van Tommy Hilfiger op www.tommy.com De Gift Cards zijn uitsluitend online te gebruiken bij de Europese online-winkels van Tommy.com.

1.2 Gift Cards zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen en u kunt een persoonlijke boodschap laten meesturen met de Gift Card. Tommy Hilfiger aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw persoonlijke boodschap en behoudt zich het recht voor uw persoonlijke boodschap niet in de Gift Card op te nemen indien deze ongepast wordt geacht.

1.3 Gift Cards zijn verkrijgbaar in elke waarde, doch uitsluitend in euro's of Britse ponden, met een minimum van £ 15/€ 15,= en een maximum van £ 600/€ 600,= op de volgende websites: http://de.tommy.comhttp://at.tommy.comhttp://nl.tommy.comhttp://fr.tommy.com

http://uk.tommy.comhttp://be.tommy.comhttp://it.tommy.com

http://es.tommy.com.

1.4 Wij leveren Gift Cards gratis af via gewone post. Indien een Gift Card deel uitmaakt van een bestelling samen met andere Tommy Hilfiger-producten, wordt de Gift Card apart aan u toegezonden. U krijgt per e mail bericht zodra de Gift Card aan u is verzonden.

2. GELDIGHEID VAN GIFT CARDS

2.1 De Gift Card is alleen geldig in Europa gedurende een periode van 24 maanden na het laatste gebruik (vragen over het tegoed vallen ook onder "gebruik"). Bij verval van de Gift Card vervalt een eventueel ongebruikt tegoed. Dit wordt niet in contanten of als krediet uitgekeerd.

2.2 De Gift Card kan niet worden geruild of geretourneerd voor contanten of krediet, behalve in landen waar het wettelijk verplicht is dat de Gift Card kan worden omgezet in contanten. Wederverkoop van de Tommy Hilfiger Gift Card aan derden is verboden.

2.3 Op Gift Cards en het gebruik daarvan bij de Europese online-winkels van tommy.com zijn de online algemene koop en gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Tommy Hilfiger van toepassing. Tommy Hilfiger behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op enig moment te wijzigen zonder kennisgeving. U wordt geacht het Gift Cardbeleid alsmede de online koop en gebruiksvoorwaarden van Tommy Hilfiger te hebben doorgelezen. U vindt deze hier of bij ons Klantenservicecentrum: hier of bij ons Klantenservicecentrum:

contact.nl@service.tommy.com

Per telefoon: 00800 – 86669445* 

Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 18.30

Zaterdag 09.30 - 18.00, *Gratis nummer.

2.4 Dit Gift Cardbeleid alsmede de algemene voorwaarden als hiervoor bedoeld in artikel 2.3 zijn aan wijziging onderhevig.

3. BESTEDING VAN UW GIFT CARD

3.1 Een Gift Card kan niet worden gebruikt om een andere Gift Card te kopen.

3.2 De valuta van een Gift Card kan niet worden gewijzigd of omgewisseld. Een Gift Card kan alleen worden gebruikt voor aankopen in de landen die dezelfde valuta hanteren als die van de Gift Card.

3.2 Gift Cards kunnen worden gecombineerd met andere online actieaanbiedingen van Tommy Hilfiger. Op dit moment kan slechts één Gift Card worden gebruikt per bestelling.

3.3 Waar nodig zullen onze systemen tegoeden op Gift Cards in euro's omwisselen in Britse ponden of omgekeerd op basis van een regelmatig geactualiseerde wisselkoers (www.oanda.com).

3.4 Er kan slechts één Gift Card worden ingewisseld per bestelling. Om de Gift Card te gebruiken dient u:

 • uw Tommy Hilfiger-product(en) toe te voegen aan uw winkelmandje;
 • "KASSA" te kiezen;
 • bij de afrekenstap in het kassascherm te kiezen voor "Betalen met een Tommy Hilfiger Gift Card";
 • alle cijfers op de achterzijde van de Gift Card in te voeren;
 • de folie op de achterzijde van de Gift Card weg te krassen om de PIN-code te onthullen en deze in het vakje "PIN-code Gift Card" in te voeren;
 • te kiezen voor "Toepassen" (waarna het systeem kan controleren of het tegoed op uw Gift Card voldoende is om uw bestelling te dekken);
 • op de knop "Verder" te drukken om verder te gaan naar het controlestadium alvorens uw bestelling te plaatsen.
 • Uw betaling wordt pas verwerkt nadat u uw gegevens hebt gecontroleerd, de voorwaarden hebt geaccepteerd en op de knop "Plaats bestelling" hebt gedrukt.

 

3.5 De totale bestelling (dat wil zeggen de prijs van de producten, eventueel toepasselijke omzetbelasting en verzendkosten) wordt verrekend met het tegoed op de Gift Card. Het tegoed op de Gift Card wordt bijgewerkt zodra uw bestelling is verwerkt.

3.6 Indien de waarde van gekochte producten minder bedraagt dan de totale waarde van de Gift Card, blijft een eventueel ongebruikt tegoed op de Gift Card staan voor toekomstige bestellingen waarvoor dezelfde Gift Cardgegevens worden gebruikt. Indien de waarde van uw bestelling meer bedraagt dan de totale waarde van de Gift Card, wordt u gevraagd het verschil via een andere betaalwijze te voldoen.

3.7 Tommy Hilfiger behoudt zich het recht voor bestellingen die met een Gift Card worden betaald, te weigeren, te annuleren of ter beoordeling onder zich te houden in geval van vermoede fraude, abusievelijk verstrekte Gift Cards of andere overtredingen van dit Gift Cardbeleid.

4. RETOURZENDING VAN PRODUCTEN DIE MET EEN GIFT CARD ZIJN BETAALD

4.1 Indien u (binnen de in het beleid van de online-winkel aangegeven termijn) een Tommy Hilfiger-product retourneert dat met een Gift Card is betaald, wordt de Gift Card opnieuw gecrediteerd met het desbetreffende bedrag.

4.2 Zorg ervoor dat u uw Gift Card bewaart na een bestelling voor het geval u een product moet retourneren, omdat u het nummer en de PIN-code van de Gift Card, die u op de achterzijde van de Gift Card vindt, nodig hebt om het gerestitueerde bedrag opnieuw te kunnen gebruiken.

5. GIFT CARDTEGOED

5.1 kunt het tegoed op uw Gift Card te allen tijde controleren door hier. te klikken. Het tegoed op de Gift Card kan worden gecontroleerd met het geldige nummer en de PIN-code van de Gift Card.

5.2 Wij maken u erop attent dat het op dit moment niet mogelijk is de Gift Cards weer op te laden.

5.3 Indien u meer informatie over de Gift Card wilt, kunt u een e mail sturen naar contact.nl@service.tommy.com.

6. VERLOREN OF GESTOLEN GIFT CARDS

Tommy Hilfiger is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen, vernietigde of onbevoegd gebruikte Gift Cards. De houder van de Gift Card ontvangt geen vergoeding.

 

(© 2014, Hilfiger Stores B.V.)

Ontvang 10% korting op je volgende bestelling

Inschrijven voor onze nieuwsbrief geeft je exclusieve toegang tot onze pre-sales, sneak previews van onze nieuwe collecties en insider stijl-advies.