Page header&quickjump links

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN VERKOOP

TOMMY HILFIGER

Door uw bestelling te plaatsen aanvaardt u de onderstaande algemene voorwaarden.
I. ToepasselijkheidII. Gebruiksvoorwaarden websiteIII. VerkoopvoorwaardenIV. Overige

I. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op: 

a) het gebruik van informatie, afbeeldingen, documenten en/of andere diensten in de volgende Europese tommy.com online-winkel van Tommy Hilfiger: at.tommy.com, be.tommy.com, ch.tommy.com, cz.tommy.com, de.tommy.com, dk.tommy.com, ee.tommy.com, es.tommy.com, fi.tommy.com, fr.tommy.com, hr.tommy.com, hu.tommy.com, ie.tommy.com, it.tommy.com, lt.tommy.com, lu.tommy.com, lv.tommy.com, nl.tommy.com, pl.tommy.com, pt.tommy.com, ru.tommy.com, se.tommy.com, si.tommy.com, sk.tommy.com, uk.tommy.com , en de verschillende versies daarvan (de "Website"); en

b) de aanschaf op de Website van producten van het merk Tommy Hilfiger en/of Tommy Jeans.

II. Gebruiksvoorwaarden website

1. GEGEVENSBESCHERMING

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen in overeenstemming met de privacyverklaring en cookieverklaring.

2. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

Indien de online-pagina's van Tommy Hilfiger links bevatten naar andere sites op het internet, verklaart Tommy Hilfiger hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de opzet of de content van de pagina's waarnaar die links leiden. Derhalve neemt Tommy Hilfiger uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina's van derden waarnaar die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle content van pagina's waarnaar de links leiden.

3. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Hoewel Tommy Hilfiger haar Website met zorg heeft samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, filmpjes, muziek en/of andere diensten/informatie daarop fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Tommy Hilfiger garandeert niet dat de Website en/of de informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen, of dat de Website en/of de informatie correct, actueel en nauwkeurig is.

Tommy Hilfiger is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website, daaronder begrepen schade als gevolg van malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van die informatie of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tommy Hilfiger.

Voorts is Tommy Hilfiger niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen in samenhang met deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.

4. LINKS NAAR ANDERE SITES

De Website kan links bevatten naar externe internetsites. Tommy Hilfiger is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van internetsites die links bevatten naar deze Website of waarnaar deze Website een link bevat. Ons privacyverklaring en cookieverklaring.​​​​​​​​​​​​​​ is niet van toepassing op verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of via die externe sites.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle merknamen, logo's, productnamen en titels die worden gebruikt op de Website, zijn handelsmerken of handelsnamen van Tommy Hilfiger of van derde handelsmerk of handelsnaamhouders. U mag die handelsmerken, logo's of handelsnamen niet gebruiken of verveelvoudigen, aangezien dit inbreuk kan vormen op de rechten van de houder.

Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, teksten, documenten, filmpjes, muziek en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsmede alle softwarecompilaties, achterliggende broncodes, software en alle andere materialen op deze Website berust bij Tommy Hilfiger en/of haar leveranciers en onderaannemers.

U mag delen van de Website uitsluitend elektronisch kopiëren en in hardcopy afdrukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen of om de Website als winkelmedium te gebruiken. U mag geen ander gebruik maken van de informatie en materialen op deze Website, daaronder begrepen verveelvoudiging voor andere dan bovenstaande doeleinden, aanpassing, verspreiding of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wilt gebruiken, hebt u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig.

6. PRIVACYVERKLARING EN COOKIEVERKLARING

Indien u ongevraagde ideeën en/of materialen, al dan niet bestaande uit tekst, afbeeldingen, geluid, software of informatie ("Materialen"), op deze Website plaatst of per e mail of anderszins aan Tommy Hilfiger toestuurt, hebben wij het recht die Materialen kosteloos maximaal te gebruiken, te kopiëren en/of te exploiteren en zijn wij niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot die Materialen.

III. Verkoopvoorwaarden

GESCHIKTHEID

U kunt bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker of als gast. Om een bestelling te kunnen plaatsen, heeft  u een e-mailadres nodig en dient u uw browser zodanig in te stellen dat zowel cookies als pop-ups worden geaccepteerd om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, daaronder inbegrepen is het toevoegen van producten aan uw winkelmandje en het verzenden van uw bestelling.

BESTELLINGEN PLAATSEN

De producten die op de Website worden aangeboden, vertegenwoordigen een aanbod van Hilfiger Stores B.V. ("Tommy Hilfiger") producten te kopen op basis van de gegevens die op de Website worden verstrekt.

Alle aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief BTW. Bestellen en leveren is uitsluitend mogelijk binnen Nederland. Indien Tommy Hilfiger niet in staat is een bestelling uit te voeren, zal Tommy Hilfiger u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. Voor meer informatie over het plaatsen van bestellingen, zie Bestelinformatie.

Wanneer u een bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling ("Orderbevestiging"). Dit betekent niet dat we uw bestelling hebben geaccepteerd. Onze aanvaarding van de bestelling vindt plaats wanneer de producten naar u worden verzonden - wij sturen u een e-mail waarin wordt bevestigd dat de producten zijn verzonden ("verzendbevestiging").

Producten op de website hebben wij in voorraad en zijn klaar om verzonden te worden. Elke maat die niet op voorraad is, is gemarkeerd als niet beschikbaar. Het kan voorkomen dat wij voorraadproblemen hebben doordat klanten dezelfde producten op hetzelfde moment bestellen. Als wij een reeds besteld artikel niet kunnen verzenden, kunnen wij dat deel van uw bestelling annuleren of weigeren en krijgt u voor dat deel uw geld terug of wordt dat deel niet in rekening gebracht (hangt af van de betaalwijze die u kiest). Wij doen er alles aan om onze voorraden zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Fouten kunnen incidenteel voorkomen. Onze online-collectie wordt regelmatig aangevuld, zodat het de moeite waard is om regelmatig nog eens bij ons te kijken. Ook kunt u, als de producten die u zoekt uitverkocht zijn, kijken of ze nog verkrijgbaar zijn bij uw Tommy Hilfiger-winkel via onze functie Store Locator.

Indien u per ongeluk een bestelling heeft geplaatst of een bestelling wilt annuleren voordat deze geleverd wordt, dient u onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. Tommy Hilfiger zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Aangezien Tommy Hilfiger altijd streeft naar snelle levering, is er niet veel tijd om uw bestelling te annuleren. (voor meer informatie over het annuleren van een bestelling, zie sectie 6 hieronder).

Houd er rekening mee dat we geen wijzigingen (adres, grootte, kleur) kunnen aanbrengen nadat uw bestelling is geplaatst.

Uitvoering van alle bestellingen op de Website vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te beslissen om wat voor reden dan ook uw bestelling niet te accepteren. Voorts behouden wij ons het recht voor een bestelling te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan u in de volgende situaties zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband met de door ons geannuleerde bestelling:

  • Het product is niet beschikbaar
  • Uw factureergegevens zijn niet juist of niet controleerbaar
  • Uw bestelling is gesignaleerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die gevoelig is voor fraude
  • Indien van toepassing, uw bankoverschrijving is niet binnen 5 werkdagen na Orderbevestiging ontvangen
  • Wij konden de bestelling niet afleveren op het door u opgegeven adres
  • Als gevolg van omstandigheden of gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer vallen.

BETALING

Betaalwijze

U kunt de producten betalen per creditcard (MasterCard, Visa, American Express), PayPal, Tommy Hilfiger Gift Card (zie Bijlage 4) of op een andere in uw land geldige wijze. Klik hier voor meer informatie over het betaalproces.

Het maximale bedrag dat u per bestelling kunt besteden, hangt af van de betaalwijze die u kiest, en of u een geregistreerd gebruiker bent of een gast. Klik hier voor meer informatie.

Indien u een actiecode hebt, dient u deze in te voeren op de winkelmand-pagina in het veld 'Actiecode' en vervolgens op 'Toepassen' te klikken. Controleer de vervaldatum van uw actiecode alvorens deze te gebruiken. Wij maken u erop attent dat u niet meer dan één actiecode per aankoop kunt gebruiken. Als u gebruik maakt van actiecodes voor afgeprijsde producten en de totale korting meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke prijs, is het mogelijk dat de actiecode niet geldig is. Elke actiecode is slechts eenmalig geldig, tenzij anders is aangegeven.

Gegevenscontrole
Tijdens het betaalproces kan Tommy Hilfiger kredietcontroles uitvoeren. Op basis van de uitkomst van die controle kan Tommy Hilfiger een bestelling en/of de geselecteerde betaalwijze wijzigen, aanpassen of weigeren. In de meeste gevallen zal Tommy Hilfiger u de mogelijkheid bieden om een andere betaalwijze te kiezen. Ons klantenserviceteam wordt niet op de hoogte gesteld van de uitkomst van kredietcontroles.

Uw totaalbedrag
Het op het kassascherm aangegeven totaalbedrag is inclusief belasting en verzendkosten. Dit bedrag wordt vermeld in de Orderbevestiging. Indien u per creditcard betaalt, verschijnt het totaalbedrag voor uw gehele bestelling op uw bankafschrift.

Prijswijzigingen.
De prijzen van producten zijn als getoond op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen die wij reeds hebben bevestigd in de Orderbevestiging.

LEVERING

De levertijd is als regel 2 tot 4 werkdagen na verzending van de bestelling. Zie onze leveringsinformatie voor meer informatie.

Indien u een aankoop doet boven de in uw land van aflevering geldende drempel, krijgt u gratis "standaardlevering" of de optie van "per expresse" tegen een korting. Zie onze leveringsopties voor meer informatie.

Indien de afgeleverde producten kennelijke materiaal- of fabricagegebreken bevatten, daaronder begrepen schade als gevolg van transport, verzoeken wij u die gebreken onmiddellijk telefonisch of per e mail aan ons te melden. Indien u dit niet doet, heeft dat geen invloed op uw wettelijke rechten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven eigendom van Tommy Hilfiger totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

RETOURZENDING EN ANNULERING

Retourzending van gebrekkige producten
U kunt aan u afgeleverde producten retourneren die gebreken vertonen of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling. Dit kunt u doen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek. Indien uw aanspraak gegrond is, worden de koopsom en de verzendkosten gerestitueerd. Voor praktische informatie over de procedure voor retourzending, zie hieronder of zie onze retourzendingsinformatie.

Het uitoefenen van uw recht van retour (herroepingsrecht)
Alle producten die u op onze Website hebt gekocht, kunt u op eigen risico binnen 60 dagen aan ons retourneren. De termijn van 60 dagen gaat in nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Binnen de termijn van 60 dagen dient u i) de herroeping aan ons te melden volgens onderstaande instructies, en ii) de producten aan ons te retourneren. In geval van retourneringen per post, hebt u de producten tijdig geretourneerd indien u de producten binnen 60 dagen hebt afgegeven bij het postkantoor of de vervoerder.

Indien u de hele bestelling herroept, vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van standaardlevering en indien van toepassing administratieve kosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt. We kunnen echter wachten met terugbetalen tot wij de producten hebben ontvangen of u aantoont dat u de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd: ondergoed en badkleding, cadeaubonnen, parfums en make-up (tenzij deze producten nog in de originele verzegelde verpakking zitten).

Zorg ervoor dat u geen retourzendingen van verschillende bestellingen in één pakket verpakt zodat u uw geld zo snel mogelijk terug kunt krijgen.

Geretourneerde producten moeten zijn geretourneerd in dezelfde staat als waarin ze zijn verzonden - en moeten voorzien zijn van hun oorspronkelijke label. Wij aanvaarden geen producten die zijn gedragen of gewassen. Voor dergelijke producten geven wij geen geld terug. Indien de staat van de producten is verslechterd als gevolg van uitgebreider gebruik, behouden wij ons het recht voor de producten terug te sturen naar de afzender.

Daarnaast maken wij u attent op het bestaan van een wettelijke garantie van conformiteit voor producten op grond van artikel 7:17 BW.

Procedure voor retourzending

Indien u producten wilt retourneren, dient de orderbevestiging en/of elke levering het volgende te bevatten (i) retourinformatie, in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 2, (ii) een link naar een online model retourzendingsformulier, of een afgedrukt model retourzendingsformulier, in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 3 en (iii) een retouretiket. Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen wij u het retourzendingsformulier volledig in te vullen. Het is van belang dat u de reden voor retourzending opgeeft van elk artikel dat u aan ons retourneert. Plak het retouretiket op de doos en zorg ervoor, als u de doos gebruikt die wij aan u hebben gezonden, dat het retouretiket over het oorspronkelijke etiket geplakt is dat is gebruikt om het pakket aan u te verzenden. Uw retourzending wordt afgehandeld door de in uw retourzendingsformulier genoemde vervoerder. Lees onze retourzendingsinformatie zorgvuldig door.

Geen ruil
Tommy Hilfiger beschikt niet over een ruilservice. Natuurlijk kunt u elk product waarover u niet volledig tevreden bent, retourneren tegen restitutie. Als u een ander product, een andere kleur of een andere maat wilt, plaatst u dan een nieuwe bestelling.

Restitutie
Zodra uw geretourneerde producten zijn gecontroleerd en geïnspecteerd bij ons magazijn, ontvangt u per e mail een kennisgeving van restitutie indien die plaatsvindt. Uw koopsom wordt onverwijld teruggestort op dezelfde card of rekening die is gebruikt om de bestelling te plaatsen. Voor meer informatie, zie Bijlage 2. Indien u hebt betaald bij aflevering van de geretourneerde producten, kunnen wij uw restitutie pas verwerken zodra u ons de gegevens van uw bankrekening hebt verstrekt.]

De restitutie wordt gewoonlijk binnen 8 tot 10 werkdagen op uw bankrekening bijgeschreven. Deze termijn hangt uitsluitend af van het beleid van uw cardonderneming. U kunt uw restitutiestatus altijd controleren op uw online-account of door contact op te nemen met uw carduitgever.

Om uw geld volledig terug te kunnen geven, is het van belang dat wij de geretourneerde producten in dezelfde staat ontvangen als waarin u deze hebt ontvangen: de geretourneerde producten moeten compleet, ongedragen en ongewassen zijn, en alle productlabels en kaartjes moeten intact zijn.

ACTIECODES

Actiecodes (kortingscodes) van Tommy Hilfiger zijn beperkt tot één per klant, per bestelling. Actiecodes kunnen niet worden gecombineerd.

IV. Overige

1. CONTACTGEGEVENS

Hilfiger Stores B.V.
Stadhouderskade 6
1054 ES AMSTERDAM
Nederland
Telefoon: 00800 – 86669445* 

Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 18.30

Zaterdag 09.30 - 18.00, *Gratis nummer
E-Mail-Adresse: contact.nl@service.tommy.com

2. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Indien Tommy Hilfiger besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in juni 2014.

3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen die zich mochten voordoen in verband met deze algemene voorwaarden, te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie.

Bijlage 1

PRIVACYVERKLARING TOMMY HILFIGER

(versie 28 februari 2018 )
Hallo, dit is onze privacyverklaring. Als u onze winkel of bezoekt, een van onze websites, of als u offline of online onze producten koopt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen. Wij informeren u ook over verschillende andere onderwerpen die te maken hebben met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is op dezelfde manier opgebouwd als de manier waarop u met ons communiceert. Het geldt zowel voor consumenten als kleine bedrijven (gezamenlijk te noemen ‘Klanten’) die onze kleding en andere artikelen offline of online kopen. Als u een klein bedrijf bent kan het zijn dat niet de gehele inhoud van deze privacyverklaring voor u geldt. Houd er ook rekening mee dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. De versie die u op onze website aantreft wordt regelmatig bijgewerkt. 

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE?

Tommy Hilfiger Europe B.V. en Hilfiger Stores B.V. zijn beide verantwoordelijk voor deze privacyverklaring. Deze twee rechtspersonen worden in dit document “wij” of “ons” genoemd. U kunt contact met ons opnemen op het adres dat onderaan deze privacyverklaring wordt vermeld. 

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Als u een aankoop doet op een van onze websites of via onze app
Als u online via een van onze websites of onze app een artikel koopt, verzamelen wij uw naam en – indien u een klein bedrijf bent – uw bedrijfsnaam, volledige post- en/of afzonderlijke factuuradres, e-mailadres, bestelde en geretourneerde producten, leveringsinformatie en factuurgegevens. Wij zullen ook gegevens verzamelen over uw gebruik van coupons en/of cadeaubonnen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw geboortedatum en telefoonnummer aan ons te verstrekken. Wij verzamelen geen gegevens met betrekking tot het betaalmiddel dat u gebruikt, bijv. creditcardgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt door onze betalingsdienstverlener en door de aanbieders van de betaalmiddelen, zulks op grond van strikte waarborgen voor gegevensbeveiliging. 

Tijdens het aankoopproces heeft u de optie om een persoonlijke Tommy-account aan te maken. Als u ervoor kiest om dit te doen, vragen wij u om toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere (elektronische) communicatie via de post, e-mail en/of sms. U kunt op uw account inloggen via uw Facebook, Google+, Instagram en andere sociale media accounts. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van deze functionaliteit, zullen wij basisprofielgegevens van uw sociale media account verzamelen, zoals uw naam en e-mailadres. Houd er rekening mee dat de socialmediaprovider wiens dienst u gebruikt om op uw Tommy account in te loggen op de hoogte wordt gesteld van uw toegang tot het account. Het verwerken van die toegangsgegevens valt onder de privacyverklaring van de desbetreffende socialmediaprovider(s).

Accounthouders krijgen de optie om deel te nemen aan ons (MYTOMMY) loyaliteitsprogramma. Als u zich daarvoor inschrijft, krijgt u een persoonlijk accountnummer. Bij uw aanmelding zullen wij uw profielgegevens verzamelen, de gegevens van uw offline & online aankoopgeschiedenis (in de winkel op basis van uw persoonlijke accountnummer), de inhoud van uw online verlanglijst en de e-mailadressen van uw vrienden als u ervoor kiest om deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld in verband met een tell-a-friend actie. Als u het e-mailadres van een vriend invoegt zullen wij dat in uw account bewaren.

Als u een van onze websites bezoekt of onze app gebruikt
Als u een van onze websites bezoekt of onze app gebruikt, plaatsen wij cookies, pixels en andere digitale tools met een soortgelijke functionaliteit op uw apparaat, waarmee wij uw gedrag kunnen volgen. Deze cookies sturen gegevens terug naar onze gegevensanalyse-tools. Afhankelijk van of u onze website bezoekt of de app gebruikt, kunnen wij traceren uit welk marketingkanaal u afkomstig was (bijv. Google AdWords, e-mail nieuwsbrief), welke pagina's u heeft bekeken, welke producten u aan uw winkelwagen heeft toegevoegd en welke u heeft gekocht. Wij ontvangen ook informatie over hoe u de website gebruikt en ermee omgaat en ook de hoeveelheid tijd die u op onze website doorbrengt. De server van onze website verzamelt ook basisgegevens die betrekking hebben op het verzoek dat vanuit uw browser wordt gedaan als u de website bezoekt. Deze gegevens kunnen gegevens bevatten over uw meest recente bezoekdatum en -tijd, tijdstempel van het browserverzoek, uw IP-adres, basisgegevens http-headers (zoals verwijzings-URL en user agent) en eerdere URL waar uw browser om heeft verzocht. Ons gebruik van cookies, pixels en andere digitale tools met soortgelijke functionaliteit wordt in meer detail beschreven in onze cookieverklaring die hier te vinden is.

Als u met een chatbot communiceert
Als u met chatbots (geautomatiseerde messengers) communiceert leggen wij vast wat u aan deze chatbots antwoordt, hoe u met ze communiceert, en bewaren wij gegevens over het apparaat dat u gebruikt. Afhankelijk van het platform voor de chatbot en uw toestemming, kunnen uw apparaatgegevens het volgende omvatten: IP-adres, gebruikersnaam voor sociale media, tijdszone, land en gps-locatie. Het platform dat de chatbot levert kan ook enkele van deze gegevens verzamelen. Als de chatbot bijvoorbeeld op Facebook wordt aangeboden, verzamelt dit platform ook uw gebruikersgegevens. 

Als u een winkel bezoekt
In onze winkel verzamelen we, afhankelijk van of u een consument of een klein bedrijf bent, uw bedrijfsnaam, persoonlijke naam en andere relevante details als dat nodig is om te voldoen aan lokale fiscale en wettelijke vereisten. Wij kunnen deze informatie nodig hebben om u terug te betalen of een btw-factuur aan u te verstrekken. Deze gegevens worden verzameld via de betaalautomaat van onze point of sale in de winkel. Als u zich voor ons loyaliteitsprogramma heeft aangemeld, koppelen wij uw winkelaankopen aan uw account als u ons de gegevens van uw (MYTOMMY) loyaliteitsprogramma verstrekt.

Als u onze app heeft gedownload kunnen wij uw gps-gegevens verzamelen (alleen als u locatieservices accepteert) of gegevens die verzameld worden op basis van uw gebruik van de app (d.w.z. op basis van uw gebruik van de barcodescanfunctionaliteit van de app). De app kan ook Beacon-functionaliteit hebben (een beacon zendt signalen naar nabijgelegen smartphones, tablets en andere apparaten, met een kleine hoeveelheid gegevens). Als u een Beacon tegenkomt in een van onze winkels en u heeft locatie delen en Bluetooth ingeschakeld op uw mobiele apparaat, kan het signaal van de Beacon specifieke functionaliteit in uw app activeren. De Beacon-functionaliteit die wij op dit moment gebruiken voorziet u van push-berichten (bijvoorbeeld een lokale voucher) of wij kunnen wij de ontvangst van het Beacon-signaal door de app aan uw bezoek aan de winkel koppelen en aan uw online activiteiten. 

In onze winkels kunnen wij met Wi-Fi tracking bezoeken aan onze winkel en het klantenverkeer in de winkel monitoren. Wi-Fi tracking wordt ook gebruikt om de etalageconversie te monitoren, bijv. het aantal mensen dat naar de etalage kijkt en de winkel ingaat. Wi-Fi tracking maakt gebruik van de unieke ID van uw apparaat, zoals een MAC-adres. Vanwege het feit dat dit soort gegevens na ontvangst in een alternatief format wordt geconverteerd, kunnen wij u niet als unieke bezoeker volgen. Als wij Wi-Fi tracking in onze winkel gebruiken wordt dit met een logo in onze winkel of op het raam aangegeven. 

Als u gebruik maakt van onze gratis in-store Wi-Fi (in de winkels die deze optie aanbieden) verzamelen wij uw MAC-adres en informatie over uw browse-gedrag. Gratis Wi-Fi is alleen beschikbaar wanneer uw mobiele apparaat geregistreerd is als aanwezig in onze winkel. 

Als u ervoor kiest om onze nieuwsbrief of promotionele communicatie te ontvangen of op een link in een e-mail klikt
Dan zullen wij uw e-mailadres en/of mobiele nummer verzamelen. Daarnaast bewaren wij de historische gegevens van de e-mail en sms-berichten die wij naar u sturen en leggen wij vast wat u met deze berichten doet. 

Als u deelneemt aan seizoensgebonden marketingactiviteiten of een van onze marketing-apps downloadt en gebruikt
Naast onze gewone mobiele app kunnen wij marketingapps verstrekken, zoals de MyTommy en TommyNow app die bedoeld zijn om een relatie tot stand te brengen tussen u en het desbetreffende PVH-merk. Voor persoonsgegevens die via deze apps worden verzameld gelden de privacyverklaringen van de respectievelijke apps. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van seizoensgebonden marketingcampagnes. 

Als u actief over ons of onze merken communiceert op sociale media
Als u actief over ons of onze merken communiceert op sociale media verzamelen wij een kopie van uw communicatie. Om ons hiertoe in staat te stellen hebben wij een derde gecontracteerd voor het verstrekken van een "social listening” dienst. Dit betekent in feite dat als u een tweet stuurt met #TommyHilfiger, wij een kopie van de tweet bewaren. 

3. ONZE DIGITALE MARKETINGACTIVITEITEN

Op basis van uw online en offline aankoopgeschiedenis en uw gedrag op website, app en chatbot(s), maken en onderhouden wij uw persoonlijke digital marketingprofiel. Wij kunnen ook gegevens afleiden over u als persoon door uw gegevensprofiel te matchen met klanten die een soortgelijk profiel hebben. 

Wij gebruiken uw digitale marketingprofiel en klant lookalike profiel om ons te richten op een soortgelijk consumentenpubliek om ervoor te zorgen dat wij u alleen advertenties laten zien die waarschijnlijk bij uw persoonlijke smaak passen. Dit wordt gerichte reclame genoemd. Hoe succesvoller wij zijn in gerichte reclame, hoe hoger onze (potentiële) klanttevredenheid. 

Om onze gerichte reclame te ondersteunen gebruiken wij een Data Management Platform, DMP. Een DMP is een platform van een derde waarop gegevens worden verwerkt die afgeleid zijn van uw online gedrag op onze website, apps en de manier waarop u op reclame reageert, om zo inzichten te verkrijgen die ons kunnen helpen bij het maken van relevante gerichte reclame. Het platform koppelt gegevens afgeleid van uw online gedrag op onze website via een online speciaal aangemaakte ID om ons hierbij te ondersteunen en zo relevant mogelijk te zijn. Met de ID kunnen wij uw gedrag individualiseren.

Hoewel het DMP-profiel parallel bestaat aan uw persoonlijke digitale marketingprofiel, exporteren wij wel informatie van de DMP naar uw persoonlijke digitale marketingprofiel en vice versa. Wij kunnen uw DMP-profiel ook verder aanvullen en versterken met gegevens van DMP's van derden of door gegevens van gegevensverkopers toe te voegen. Bijvoorbeeld, er kunnen gegevens met betrekking tot het weer aan het DMP worden toegevoegd; ze helpen ons om advertenties te laten zien van artikelen die passen bij uw lokale weer. Deze tweede en externe gegevensbronnen veranderen regelmatig. Als u wilt weten welke gegevensbronnen wij op een bepaald moment op het DMP gebruiken, stuur dan een verzoek naar het e-mailadres dat onderaan deze privacyverklaring wordt vermeld. 

Gerichte reclame die wordt bereikt door uw gegevens te gebruiken zoals uitgelegd kan leiden tot specifieke (gerichte) reclame op Facebook, Google properties, online properties van zogenaamde gelieerden en andere online locaties. Wij kunnen ook retargeting gebruiken om u een gerichte advertentie te tonen op een website van een derde die is gekoppeld aan een evenement op onze website of app, bijvoorbeeld als u een bepaalde aankoop niet heeft voltooid. Onze reclame kan ook leiden tot het toevoegen van uw persoonsgegevens aan reclameprofielen die derden over u onderhouden. Facebook, Google en andere online actoren kunnen onafhankelijk uw gebruik van onze reclame registreren. 

U kunt ons vragen om uw digitale marketingprofiel te verwijderen door ons een e-mail te sturen naar het contact e-mailadres dat hieronder wordt weergegeven. Let op: dit is alleen mogelijk als u een persoonlijk account heeft. 

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
a) Om uw bestellingen uit te voeren, dit omvat het beantwoorden van uw vragen aan de telefoon, via de post, per e-mail of online via een chat;
b) Om te valideren of uw persoonsgegevens niet geassocieerd worden met frauduleus gebruik van creditcards of overmatige betwiste creditcardbetalingen (chargebacks); 
c) Om effectieve gerichte advertenties aan u te leveren. Effectieve gerichte advertenties zijn advertenties die geoptimaliseerd zijn voor uw (afgeleide) persoonlijke voorkeuren. Gerichte advertenties omvatten zowel online advertenties als advertenties in directmarketingcommunicatie; 
d) Om, als u zich hiervoor heeft aangemeld en ermee heeft ingestemd om deze te ontvangen, directe marketingberichten naar u te sturen en uw interactie met deze berichten te monitoren;
e) Om de functionaliteit en de reactietijd van onze chatbot(s) verder te verbeteren; 
f) Voor "social listening". Social listening vindt plaats zodat wij een algemeen beeld kunnen krijgen van de mening van mensen over ons en onze merken en om een idee te krijgen over relevante online influencers;
g) Om het lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma te beheren;
h) Om toekomstige collecties van artikelen samen te stellen die voldoen aan uw vereisten en die van andere klanten;
i) Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld onze financiële verslagleggingsverplichtingen; 
j) Om uw gebruikerservaring te verbeteren, d.w.z. duidelijke informatie en advies te verstrekken om de aankoop te voltooien etc.;
k) Om gepersonaliseerde content aan te bieden (bijv. product, maataanbevelingen) op alle Tommy Hilfiger platforms; 
l) Om een hoog serviceniveau te bieden, zodat wij u kunnen helpen met uw interactie met het merk als u contact met ons opneemt;
m) Om het technische en functionele beheer van onze websites en onze app mogelijk te maken (inclusief het handhaven van gegevensbeveiliging), bijvoorbeeld door delen van de websites met een lage latentie te identificeren;
n) Al het bovenstaande geldt ook voor kleine bedrijven. 

5. WELKE VERWERKINGSGRONDEN GEBRUIKEN WE?

De manier waarop wij gegevens verwerken is gebaseerd op vier verwerkingsgronden: (i) de uitvoering van de aankoopovereenkomst tussen u en ons voor een of meer artikelen, (ii) om een of meer van onze wettelijke verplichtingen na te komen, (iii) uw toestemming en (iv) ons rechtmatige belang. Deze verwerkingsgronden kunnen door ons waar nodig worden gecombineerd. Wanneer wij uw toestemming vragen kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. De rechtmatige belangen die wij nastreven omvatten ons belang om meer artikelen aan u te verkopen en ervoor te zorgen dat deze artikelen naar uw wens zijn. Bijvoorbeeld, als wij valideren dat uw persoonsgegevens niet gekoppeld zijn aan frauduleus creditcardgebruik of overmatige betwiste betalingen (chargebacks), doen wij dit omdat wij willen voorkomen dat wij u een artikel leveren zonder dat wij de aankoopprijs daarvoor ontvangen. Social listening vindt ook plaats, zodat wij een algemeen beeld kunnen krijgen van de mening van mensen over ons en onze merken en om een idee te krijgen over relevante online influencers. 

Als u de verplichte gegevens die wij in het kader van een aankoop van u vragen niet verstrekt, is het gevolg daarvan dat de aankoop niet kan worden voltooid.

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor onze medewerkers voor zover ze deze toegang nodig hebben om hun werk voor ons uit te voeren. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens toegankelijk voor onze externe dienstverleners, waaronder ons moederbedrijf (PVH corp.) in de Verenigde Staten. PVH Corp. verstrekt IT-services, hosting services, digitale reclameservices en andere services aan ons die wij nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Alle derden waarmee wij samenwerken, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn onderworpen aan (een) gegevensverwerkingsovereenkomst(en) die waarborgt (waarborgen) dat deze gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt. 

Indien dit specifiek vereist wordt door de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan regelgevende instanties, politie, justitie, belastinginstanties en andere instanties, waaraan ingevolge de toepasselijke wetgeving onderzoeksbevoegdheden toekomen. 

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u actief met ons communiceert. U wordt niet meer beschouwd als actief met ons communicerend als u een aaneengesloten periode van twee (2) jaar geen artikel meer van ons heeft gekocht of onze website(s) heeft bezocht of onze app heeft gebruikt. Na deze periode van twee (2) jaar bewaren wij alleen specifieke gegevens die bewaard moeten worden op grond van een wettelijke verplichting van ons, bijv. gegevens zoals een factuur of een bewijs van betaling. 

Als u ervoor heeft gekozen om directe marketingberichten van ons te ontvangen, blijven wij de gegevens gebruiken (verwerken) die wij nodig hebben om u deze berichten te sturen tot u ervoor kiest om deze niet meer te ontvangen. 

Als u een account heeft, kunt u ons altijd verzoeken om het account en de inhoud daarvan te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail naar het onderstaande e-mailadres te sturen.

8. DRAGEN WIJ UW GEGEVENS OVER BUITEN DE EER?

Ja, uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten worden overgedragen aan ons moederbedrijf en een of meer van onze andere dienstverleners. Deze overdracht is nodig, zodat u onze website(s) kunt bezoeken, een online aankoop bij ons kunt doen en voor back-up doeleinden. Momenteel wordt onze website in de Verenigde Staten gehost. Wanneer wij gegevens overdragen, is deze overdracht onderworpen aan een wettelijk goedgekeurd adequaatheidsmechanisme, zoals de EU Model-clausules, of de gegevensimporteur is gecertificeerd op grond van de EU-US Privacy Shield Verdrag. Dit zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens een beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die wordt geboden door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

9. UW RECHTEN

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en u kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming.

U kunt uw rechten jegens ons uitoefenen door een e-mail te sturen naar het onderstaande contact e-mailadres. Wij merken op dat wij alleen tegemoet zullen komen aan het uitoefenen van rechten door klanten met een (Club)-account. Van andere, niet-geregistreerde klanten kunnen wij de persoonsgegevens waarop het uitoefenen van de rechten betrekking heeft niet verifiëren. 

Als u niet langer directe marketingcommunicatie wenst te ontvangen, kunt u op de opt-out link in het desbetreffende bericht klikken of uw opt-out in uw accountinstellingen aangeven. Bekijk voor uw rechten met betrekking tot cookies, onze cookieverklaring die u hier kunt vinden.

10. ONZE CONTACTGEGEVENS

Hilfiger Stores B.V. en Tommy Hilfiger Europe B.V.
Juridische afdeling
Stadhouderskade 6
1054 ES Amsterdam
Nederland


Voor verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring:
e-mail: contact.nl@service.tommy.com
Online formulier: https://nl.tommy.com/CustomerService-ContactUs
Telefoon: 00800 – 86669445


Voor verzoeken met betrekking tot MYTOMMY kunt u contact opnemen met:
MYTOMMY klantenservice
E-mail: support@mytommy.club 
Telefoonnummer: 088-588 9100

Bijlage 2

RETOURZENDINGSINFORMATIE

Alle producten die u op onze Website hebt gekocht, kunt u op eigen risico binnen 60 dagen aan ons retourneren. De termijn van 60 dagen gaat in nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Binnen de termijn van 60 dagen dient u i) de herroeping te melden volgens onderstaande instructies, en ii) de producten aan ons te retourneren. In geval van retourneringen per post, hebt u de producten tijdig geretourneerd indien u de producten binnen 60 dagen hebt afgegeven bij het postkantoor of de vervoerder

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons via dit adres:

Tommy Hilfiger stores

John Hicksstraat 2-4

5928 SJ Venlo NL

 

Telefoon: 00800 – 86669445 *

Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 18.30

Zaterdag 09.30 - 18.00, 

*Gratis nummer

contact.nl@service.tommy.com​​​​​​​

op de hoogte te stellen van uw besluit om uw bestelling in te trekken door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e mail). U kunt hiervoor het aangehechte model retourzendingsformulier (Bijlage 3) gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om uw bestelling binnen de gestelde termijn in te trekken, is het voldoende als u uw bericht met betrekking tot de uitoefening van uw intrekkingsrecht toestuurt voordat de intrekkingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN INTREKKING

Indien u besluit uw bestelling te annuleren, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben aan u vergoeden, inclusief de kosten van standaardlevering en administratie indien van toepassing, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we geïnformeerd zijn over uw beslissing om producten te retourneren. We kunnen echter weigeren tot terugbetaling over te gaan totdat wij de producten ontvangen hebben of totdat u het bewijs van retourzending van de producten heeft getoond, daarbij kijkend naar wat er eerder plaatsvindt om geen onnodige vertraging op te lopen. Wij zullen uw betaling terugstorten op dezelfde wijze als de betaalwijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere wijze van restitutie. In elk geval ontstaan er voor u geen kosten als gevolg van die restitutie. Afleverkosten worden niet gerestitueerd indien u uw bestelling slechts gedeeltelijk intrekt.

U dient de producten onverwijld aan ons te retourneren of ter hand te stellen, en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons hebt laten weten dat u dit contract intrekt. Intrekking vindt plaats binnen de gestelde termijn indien u de producten retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

We nemen de kosten van retournering van de producten voor onze rekening. U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van de behandeling anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Klik hier voor meer informatie over de procedure voor het retourneren van uw bestelling.

Cookieverklaring

Bekijk voor uw rechten met betrekking tot cookies, onze cookieverklaring die u hier kunt vinden.

(© 2018, Hilfiger Stores B.V.)​​​​​​​

10% korting op je bestelling

Inschrijven voor onze nieuwsbrief geeft je exclusieve toegang tot onze pre-sales, sneak previews van onze nieuwe collecties en insider stijl-advies.